Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Breguet Br.1001 Taon


Br.1001  Taon
CHIẾN ĐẤU-OANH TẠC CƠ
Breguet (Pháp)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 11,68 m
Sải cánh : 6,80 m
Cao : 3,70 m
Trọng lượng không tải : 3.425 kg
Tối đa khi cất cánh : 5.560 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Bristol-Siddeley Orpheus BOr.3 có sức đẩy 2.200 kg.
Tốc độ : 1.194 km/giờ
Cao độ : 12.600 m
Tầm hoạt động : 1.650 km
Hỏa lực : 04 súng máy 12,7mm Colt-Browning; 2.227 kg bom, hoặc 24 rocket 76mm, hoặc 31 rocket 70mm.
Bay lần đầu : 26/7/1957
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Dassault Étendard, SNCASE Baroudeur (Pháp); Fiat G-91 Gina (Ý); Hawker Hunter (Anh).
.Không có nhận xét nào: