Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Belyayev DB-LK


DB-LK
OANH TẠC CƠ TẦM XA
Belyayev (Liên Xô)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04
Dài : 9,78 m
Sải cánh : 21,60 m
Cao : 3,65 m
Trọng lượng không tải : 6.004 kg
Tối đa khi cất cánh : 10.672 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt M-87B có sức đẩy 950 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 488 km/giờ
Cao độ : 8.500 m
Tầm hoạt động : 2.900 km
Hỏa lực : 06 súng máy 7,62mm ShKAS; 2.000 kg bom.
Bay lần đầu : 1940
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Belyayev Babochka (Liên Xô).
.Không có nhận xét nào: