Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Vought XF8U-3 Crusader III

XF8U-3 Crusader III
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Vought (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 12,16 m
Sải cánh : 17,88 m
Cao : 4,98 m
Trọng lượng không tải : 9.915 kg
Tối đa khi cất cánh : 17.590 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Pratt & Whitney J75-P-5A với sức đẩy 13.380 kg, có khả năng tái khai hỏa; 01 động cơ hỏa tiển Rocketdyne AR-1 có sức đẩy 2.724 kg để tăng tốc.
Tốc độ : 2.345 km/giờ
Cao độ : 18.288 m
Tầm hoạt động : 3.289 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm Colt-Browning Mk.12; 2.800 g vũ khí gồm : 04 tên lửa AIM-9 Sidewinder, 03 tên lửa AIM-7 Sparrow, 02 tên lửa AGM-12 Bullpup.
Bay lần đầu : 02/6/1958
Số lượng sản xuất : 05
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Dassault Mirage III, SNCASO Trident (Pháp); Republic XF-91 Thunderceptor (Mỹ); Saunders-Roe SR-53 (Anh).
.Không có nhận xét nào: