Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Republic XF-91 Thunderceptor

XF-91 Thunderceptor
CHIẾN ĐẤU CƠ ĐÁNH CHẶN
Republic Aviation (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,52 m
Sải cánh : 13,18 m
Cao : 5,51 m
Trọng lượng không tải : 7.890 kg
Tối đa khi cất cánh : 12.836 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực General Electric J47-GE-7 với sức đẩy 3.200 kg có khả năng tái khai hỏa; 04 động cơ hỏa tiển Reaction Motors XLR11-RM-9 có sức đẩy 675 kg mỗi cái. 
Tốc độ : 1.584 km/giờ
Cao độ : 16.800 m
Tầm hoạt động : 1.880 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm.
Bay lần đầu : 09/5/1949
Trị giá : 11,6 triệu USD cho dự án.
Số lượng sản xuất : 02 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Saunders-Roe SR-53 (Anh); SNCASO Trident (Pháp); Vought XF8U-3 Crusader III (Mỹ).
.
Hai XF-91 nguyên mẫu


Không có nhận xét nào: