Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

American Helicopter XH-26 Jet Jeep

XH-26 Jet Jeep
TRỰC THĂNG TRINH SÁT-LIÊN LẠC THỬ NGHIỆM
American Helicopter Co. (Mỹ)
________________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 3,73 m
Đường kính cánh quạt : 8,23 m
Cao : 1,88 m
Trọng lượng không tải : 135 kg
Tối đa khi cất cánh : 320 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực nhỏ American Helicopter AJ-7.5-1 ở đầu cánh quạt, có sức đẩy 16 kg mỗi cái.
Tốc độ : 135 km/giờ
Cao độ : 2.134 m
Tầm hoạt động : 220 km
Bay lần đầu : 01/1952
Số lượng sản xuất : 05
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Hiller YH-32 Hornet (Mỹ); Fairey Ultra-Light (Anh); Dornier Do-32 (Đức).
.Không có nhận xét nào: