Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Kellett XR-10


XR-10
TRỰC THĂNG VẬN TẢI QUÂN SỰ THỬ NGHIỆM
Kellett Autogiro Corp. (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 10 lính, hoặc 1.600 kg hàng hóa.
Dài : 8,89 m
Đường kính cánh quạt : 21,64 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 4.340 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.000 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Continental R-975-15 có sức đẩy 425 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 160 km/giờ
Cao độ : 4.600 m
Tầm hoạt động : 560 km
Bay lần đầu : 24/4/1947
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Kellett XR-8 (Mỹ).
.
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

Xem clip về Kellett XR-10
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- helicopter-history.org
- youtube.com

Không có nhận xét nào: