Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

PAL-V One

PAL-V  One
PHI CƠ AUTOGYRO CÓ THỂ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG
Personal Air and Land Vehicle (Hà Lan)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 01 HK
Dài : 4,0 m
Ngang : 1,6 m
Cao : 1,6 m
Trọng lượng không tải : 680 kg
Tối đa khi cất cánh : 910 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt có sức đẩy 230 ngựa.
Tốc độ : 180 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 500 km (bay); 1.200 km (chạy trên đường).
Bay lần đầu : 3/2012
Trị giá : 300.000 USD
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Hà Lan.
Phi cơ so sánh : Terrafugia Transition (Mỹ).
.
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- flickr.com
- youtube.com

Không có nhận xét nào: