Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Lockheed-Boeing AC-130H/U/W Spectre/Spooky/Stinger II

 
AC-130H/U/W  Spectre / Spooky / Stinger II
KHU TRỤC CƠ VŨ TRANG NẶNG
Lockheed-Boeing (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 13
Dài : 29,79 m
Sải cánh : 40,41 m
Cao : 11,73 m
Trọng lượng không tải : 33.060 kg
Tối đa khi cất cánh : 69.750 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt turbo Allison T56-A-15 có sức đẩy 4.910 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 480 km/giờ
Cao độ : 9.100 m
Tầm hoạt động : 4.000 km
Hỏa lực :
- AC-130H Spectre :
     . 02 đại bác 20mm Vulcan M61.
     . 01 đại bác 40mm Bofors L/60.
     . 01 đại bác 105mm M102.
- AC-130U Spooky :
     . 01 đại bác 5 nòng 20mm General Dynamics GAU-12/U Equalizer.
     . 01 đại bác 40mm Bofors L/60.
     . 01 đại bác 105mm M102.
- AC-130W Stinger II :
     . 01 đại bác tự động 30mm ATK GAU-23/A.
     . Tên lửa không-đối-đất AGM-175 Griffin; bom dẫn đường GBU-44/B Viper Strike.
     . Tên lửa không-đối-đất AGM-114 Hellfire; bom GBU-39 SDBs hoặc GBU-53/B SDB IIs ở cánh.
Bay lần đầu : 1971
Trị giá : AC-130H: 132,4 triệu USD; AC-130U: 190 triệu USD (2002).
Số lượng sản xuất : 47
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Douglas AC-47 Spooky, Fairchild AC-119G/K Shadow/Stinger (Mỹ).
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- nationalmuseum.af.mil
- globalsecurity.org
- airliners.net
- flickr.com
- youtube.com


Không có nhận xét nào: