Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Latécoère 26

Latécoère 26
PHI CƠ BƯU CHÍNH
Latécoère (Pháp)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 02 HK và 05 m3 bưu phẩm.
Dài : 12,20 m
Sải cánh : 17,40 m
Cao : 3,90 m
Trọng lượng không tải : 1.590 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.360 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Renault 12Ja có sức đẩy 450 ngựa.
Tốc độ : 188 km/giờ
Cao độ : 4.750 m
Tầm hoạt động : 680 km
Bay lần đầu : 1926
Số lượng sản xuất : 90
Quốc gia sử dụng : Pháp, Argentina.
Phi cơ so sánh : Latécoère 25 (Pháp).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- memorie-aeropostale.com
- slhada.fr
- fandavion.free.fr


Không có nhận xét nào: