Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

McDonnell XF-88 Voodoo


XF-88  Voodoo
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
McDonnell (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 16,51 m
Sải cánh : 12,09 m
Cao : 5,26 m
Trọng lượng không tải : 5.507 kg
Tối đa khi cất cánh : 8.400 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Westinghouse J34-WE-22 với sức đẩy 1.650 kg mỗi cái, có khả năng tái khai hỏa.
Tốc độ : 1.136 km/giờ
Cao độ : 12.000 m
Tầm hoạt động : 2.800 km
Hỏa lực : 06 đại bác 20mm M39.
Bay lần đầu : 20/10/1948
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Republic XF-84H Thunderscreech (Mỹ).
.





















NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- nationalmuseum.af.mil
- historicaircraft.org
- 1000aircraftphotos.com
- alfa7.cz
- jnpassieux.free.fr
- flickr.com
- youtube.com

Không có nhận xét nào: