Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Kamov Ka-20 Harp

Ka-20  Harp
TRỰC THĂNG CHỐNG TÀU NGẦM THỬ NGHIỆM
Kamov (Liên Xô)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 03 HK
Dài : 9,75 m
Đường kính cánh quạt : 15,74 m
Cao : 5,37 m
Trọng lượng không tải : 4.765 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.500 kg
Động cơ : 02 động cơ Glushenko có sức đẩy 900 ngựa mỗi cái, với cánh quạt đồng trục xoắn (coaxial rotors).
Tốc độ : 220 km/giờ
Cao độ : 4.000 m
Tầm hoạt động : 650 km
Hỏa lực : 2.000 kg vũ khí gồm : 02 ngư lôi chống tàu ngầm, thủy lôi, mìn.
Bay lần đầu : 1960
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Kamov Ka-25 Hormone (Liên Xô).
.

NGUỒN :
- airwar.ru
- aviastar.org


Không có nhận xét nào: