Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Douglas XB-43 Jetmaster


XB-43  Jetmaster
OANH TẠC CƠ THỬ NGHIỆM
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 15,70 m
Sải cánh : 21,69 m
Cao : 7,39 m
Trọng lượng không tải : 10.380 kg
Tối đa khi cất cánh : 18.000 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực General Electric J35-GE-3 có sức đẩy 1.814 kg mỗi cái.
Tốc độ : 816 km/giờ
Cao độ : 11.700 m
Tầm hoạt động : 4.000 km
Hỏa lực : 02 súng máy 12,7mm ở đuôi điều khiển từ xa; 3.600 kg bom.
Bay lần đầu : 17/5/1946
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Douglas XB-42 Mixmaster (Mỹ).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- aero-web.org
- jpcolliat.free.fr
- 1000aircraftphotos.com

Không có nhận xét nào: