Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Fiat G-82G-82
PHI CƠ HUẤN LUYỆN
Fiat (Ý)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 12,93 m
Sải cánh : 11,80 m
Cao : 4,07 m
Trọng lượng không tải : 4.400 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.250 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Rolls-Royce Nene 6/21 có sức đẩy 2.450 kg.
Tốc độ : 910 km/giờ
Cao độ : 12.300 m
Tầm hoạt động : 1.150 km
Hỏa lực : 02 súng máy 12,7mm Colt-Browning M3 với 300 đạn; 340 kg vũ khí gồm : bom, rocket 70mm và 76mm. 
Bay lần đầu : 23/5/1954
Số lượng sản xuất : 05
Quốc gia sử dụng : Ý.
Phi cơ so sánh : Fiat G-80 (Ý).
.
NGUỒN :
- airwar.ru
- airliners.net
- edcoatescollection.com
- celebwallpapernews.com

Không có nhận xét nào: