Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Fiat G-80G-80
PHI CƠ HUẤN LUYỆN
Fiat Aviazione (Ý)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 1-2
Dài : 12,58 m
Sải cánh : 11,00 m
Cao : 4,02 m
Trọng lượng không tải : 4.300 kg
Tối đa khi cất cánh : 5.655 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực de Havilland Goblin 35 có sức đẩy 1.600 kg.
Tốc độ : 850 km/giờ
Cao độ : 12.000 m
Tầm hoạt động : 1.000 km
Hỏa lực : 02 súng máy 12,7mm Colt-Browning M3.
Bay lần đầu : 09/12/1951
Số lượng sản xuất : 05
Quốc gia sử dụng : Ý.
Phi cơ so sánh : Fiat G-82 (Ý).
.


NGUỒN :
- it.wikipedia.org
- airwar.ru
- airliners.net
- xfjs.org
- youtube.com

Không có nhận xét nào: