Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Short SB-6 Seamew

SB-6 Seamew
SĂN TÀU NGẦM
Short Brothers (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 836 kg vũ khí.
Dài : 12,50 m
Sải cánh : 16,75 m (7,01 m khi gấp lại)
Cao : 4,09 m
Trọng lượng không tải : 4.443 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.790 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Armstrong Siddeley Mamba có sức đẩy 1.590 ngựa.
Tốc độ : 380 km/giờ
Cao độ : ()m
Tầm hoạt động : 1.200 km
Hỏa lực : 01 ngư lôi; 04 thủy lôi; rocket dưới cánh.
Bay lần đầu : 23/8/1953
Số lượng sản xuất : 19 chiếc
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : Fairey Gannet (Anh); Grumman TBF Avenger (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: