Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Lockheed S-3 Viking

S-3 Viking
SĂN TÀU NGẦM
Lockheed Corp. (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04
Dài : 16,26 m
Sải cánh : 20,93 m (9,00 m khi gấp lại)
Cao : 6,93 m
Trọng lượng không tải : 12.057 kg
Tối đa khi cất cánh : 23.831 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực General Electric TF34-GE-2 có sức đẩy 4.175 kg mỗi cái.
Tốc độ : 828 km/giờ
Cao độ : 12.465 m
Tầm hoạt động : 5.121 km
Hỏa lực : 2.220 kg vũ khí gồm : 10 bom 227kg Mark 82, hoặc 02 bom 454kg Mark 83, hoặc 02 bom 908kg Mark 84, hoặc 06 bom CBU-100, hoặc 02 ngư lôi Mark 50, hoặc 04 ngư lôi Mark 46, 06 mìn, thủy lôi; hoặc 02 bom nguyên tử B57; 02 tên lửa AGM-65 Maverick , 02 tên lửa AGM-84 Harpoon, 01 tên lửa AGM-84H/K SLAM-ER.
Bay lần đầu : 21/01/1972
Trị giá : 27 triệu USD (1974)
Số lượng sản xuất : 187 chiếc
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Grumman S-2 Tracker, C-2 Greyhound (Mỹ); Fairey Gannet (Anh); Breguet Br-1050 Alizé (Pháp).
.

Không có nhận xét nào: