Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Fly-Fan Shark

Shark
PHI CƠ HẠNG NHẸ
Fly-Fan (Slovakia)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 04 HK
Dài : 8,9 m
Sải cánh : 11,4 m
Cao : 3,07 m
Trọng lượng không tải : 1.221 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.700 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt 4 thì 4 xi-lanh Lycoming O-320-D1A có sức đẩy 160 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 260 km/giờ
Cao độ : 10.000 m
Tầm hoạt động : 1.600 km
Bay lần đầu : 29/6/2011
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Slovakia.
Phi cơ so sánh : Let L-200 Morava (Tiệp Khắc).
.
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- fly-fan.net
- jetphotos.net
- abpic.co.uk

Không có nhận xét nào: