Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Heinkel He-178

He-178
PHẢN LỰC CƠ THỬ NGHIỆM
Heinkel (Đức)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 7,48 m
Sải cánh : 7,20 m
Cao : 2,10 m
Trọng lượng không tải : 1.620 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.000 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực HeS.3 có sức đẩy 500 kg.
Tốc độ : 598 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 200 km
Bay lần đầu : 27/8/1939
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Đức.
Phi cơ so sánh : Gloster E.28/39 (Anh); Heinkel He-280 (Đức).
.

Xem clip về Heinkel He-178
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- luftarchiv.de
- wwiivehicles.com
- wp.scn.ru
- youtube.com

Không có nhận xét nào: