Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Boeing X-37 OTV


X-37
TÀU CON THOI KHÔNG NGƯỜI LÁI
Boeing (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : Không.
Dài : 8,9 m
Sải cánh : 4,5 m
Cao : 2,9 m
Trọng lượng không tải : () kg
Tối đa khi cất cánh : 4.990 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển Aerojet AR2-3 có sức đẩy 3.000 kg.
Tốc độ : 28.044 km/giờ (trên quỹ đạo).
Cao độ : 180-800 km bên trên mặt đất (tầng thấp của quỹ đạo trái đất).
Tầm hoạt động : 270 ngày (thiết kế).
Bay lần đầu : 22/4-03/12/2010
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : AVATAR (Ấn Độ); Orbital Scienes X-34 (Mỹ); Reaction Engines Skylon (Anh).
.
Xem clip về Boeing X-37
Xem clip [2] về X-37
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- boeing.com
- af.mil
- mfsc.nasa.gov
- youtube.com

Không có nhận xét nào: