Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

North American XA2J-1 Super Savage

XA2J-1  Super Savage
KHU TRỤC CƠ
North American Aviation (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 21,42 m
Sải cánh : 21,80 m
Cao : 7,37 m
Trọng lượng không tải : 16.035 kg
Tối đa khi cất cánh : 27.760 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt turbo Allison T40-A-6 có sức đẩy 5.035 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 725 km/giờ
Cao độ : 11.400 m
Tầm hoạt động : 3.500 km
Hỏa lực : 02 đại bác 20mm; 4.800 kg bom.
Bay lần đầu : 04/01/1952
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Douglas A2D Skyshark, Republic XF-84H Thunderscreech (Mỹ).
.


NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- flickr.com


Không có nhận xét nào: