Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Breguet Br-1100

Br-1100
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Breguet (Pháp)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 12,52 m
Sải cánh : 7,83 m
Cao : 4,35 m
Trọng lượng không tải : 3.793 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.545 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Turboméca Gabizo với sức đẩy 1.500 kg mỗi cái, có khả năng tái khai hỏa.
Tốc độ : 1.128 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : () km
Hỏa lực : 02 đại bác 30mm DEFA; 15 rocket 68mm Brandt SNEB kiểu 22.
Bay lần đầu : 31/3/1957
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Dassault Étendard (Pháp).
.

NGUỒN :
- fr.wikipedia.org
- airwar.ru
- richard.ferriere.free.fr


Không có nhận xét nào: