Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Fiat G-56

G-56
CHIẾN ĐẤU CƠ
Fiat (Ý)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,56 m
Sải cánh : 11,85 m
Cao : 3,13 m
Trọng lượng không tải : 2.900 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.840 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Daimler-Benz DB.603A có sức đẩy 1.750 ngựa.
Tốc độ : 685 km/giờ
Cao độ : 13.400 m
Tầm hoạt động : 1.280 km
Hỏa lực : 01 đại bác 20mm Mauser MG.151/20 ở trục cánh quạt với 250 đạn; 02 ở cánh với 200 đạn mỗi súng.
Bay lần đầu : 1944
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Ý, Đức.
Phi cơ so sánh : Messerschmitt Bf-109 (Đức).
.
NGUỒN :
- it.wikipedia.org
- airwar.ru
- giemmesesto.org


Không có nhận xét nào: