Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Fauvel AV-221


AV-221
TÀU LƯỢN CÓ ĐỘNG CƠ
Fauvel (Pháp)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 01 HK
Dài : 5,22 m
Sải cánh : 15,48 m
Cao : 2,60 m
Trọng lượng không tải : 325 kg
Tối đa khi cất cánh : 530 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Rectimo 1200 (Volkswagen) có sức đẩy 39 ngựa.
Tốc độ : 160 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 08/4/1965
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Fauvel AV-222 (Pháp).
.

NGUỒN :
- nurflugel.com
- abpic.co.uk
- flickr.com
- richard.ferriere.free.frKhông có nhận xét nào: