Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Esnault-Pelterie REP.1-2REP.1 - 2
PHI CƠ THỬ NGHIỆM
REP-Robert Esnault Pelterie (Pháp)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 6,85 m
Sải cánh : 9,60 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 350 kg
Tối đa khi cất cánh : () kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt 7 xi-lanh REP Magic Seven có sức đẩy 35 ngựa.
Tốc độ : 60 km/giờ (REP.1) - 80 km/giờ (REP.2)
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 800 m (REP.1) - 1.200 m (REP.2)
Bay lần đầu : 19/10/1907 (REP.1) - 01/6/1908 (REP.2)
Số lượng sản xuất : 01 REP.1 và 01 REP.2
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Blériot XI (Pháp).
.
REP.1REP.2

NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- earlyaviators.com
- ctie.monash.edu.au
- airwar.ru
- flyingmachines.ru
- youtube.com


Không có nhận xét nào: