Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Boeing Bird of PreyBird of Prey
PHI CƠ TÀNG HÌNH THỬ NGHIỆM
Boeing-McDonnell Douglas (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 14,22 m
Sải cánh : 6,91 m
Cao : 2,82 m
Trọng lượng không tải : () kg
Tối đa khi cất cánh : 3.356 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Pratt & Whitney Canada JT15D-5C có sức đẩy 1.450 kg.
Tốc độ : 482 km/giờ
Cao độ : 6.100 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 11/9/1996
Trị giá : 67 triệu USD
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Northrop Tacit Blue, Lockheed Have Blue (Mỹ).
.

NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- boeing.com
- nationalmuseum.af.mil
- airport-data.com
- airliners.net
- dreamlandresort.com
- wp.scn.ru


Không có nhận xét nào: