Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

North American X-10X-10
PHI CƠ KHÔNG NGƯỜI LÁI THỬ NGHIỆM
North American (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : Không.
Dài : 20,15 m
Sải cánh : 8,59 m
Cao : 4,40 m
Trọng lượng không tải : 11.703 kg
Tối đa khi cất cánh : 19.190 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Westinghouse XJ40-WE-1 có sức đẩy 4.536 kg mỗi cái.
Tốc độ : 2.092 km/giờ
Cao độ : 13.716 m
Tầm hoạt động : 1.316 km
Bay lần đầu : 14/10/1953
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Lavochkin La-350 Burya (Liên Xô).
.
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- nationalmuseum.af.mil
- jpcolliat.free.fr
- airport-data.com
- airliners.net
- primeportal.net
- criticalpast.com

Không có nhận xét nào: