Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Nemeth Parasol / UmbrellaPlane


Nemeth Parasol
PHI CƠ STOL CÁNH TRÒN THỬ NGHIỆM
S.P. Nemeth (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 6,10 m
Sải cánh : 4,88 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : () kg
Tối đa khi cất cánh : () kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Warner Scarab có sức đẩy 120 ngựa.
Tốc độ : 193 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động :() km
Bay lần đầu : 1934
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
.
Không có nhận xét nào: