Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Messerschmitt Me-209


Me-209
CHIẾN ĐẤU CƠ
Messerschmitt (Đức)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,90 m
Sải cánh : 13,25 m
Cao : 3,30 m
Trọng lượng không tải : 3.010 kg
Tối đa khi cất cánh : 4.300 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Daimler-Benz DB.627B có sức đẩy 2.000 ngựa.
Tốc độ : 756 km/giờ
Cao độ : 13.500 m
Tầm hoạt động : () km
Hỏa lực : 01 đại bác 30mm MK.108; 04 đại bác 20mm MG.151; 02 súng máy 13mm MG.131 ở cánh.
Bay lần đầu : 01/8/1938
Số lượng sản xuất : 04
Quốc gia sử dụng : Đức.
Phi cơ so sánh : Grumman F8F Bearcat (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: