Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Rockwell-MBB X-31 EFM

X-31 EFM
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Rockwell (Mỹ) & Messerschmitt-Bolkow-Blohm (Đức)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 14,85 m
Sải cánh : 7,26 m
Cao : 4,44 m
Trọng lượng không tải : 6.623 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.228 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực General Electric F404-GE-400 có sức đẩy 7.200 kg.
Tốc độ : 1.550 km/giờ
Cao độ : 12.200 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 11/10/1990
Số lượng sản xuất : 02 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ, Đức.
Phi cơ so sánh : Grumman X-29 FSW, Boeing X-32 JSF, Lockheed Martin X-35 JSF, McDonnell Douglas F-15 ACTIVE (Mỹ); Mikoyan-Gurevich MiG Ye-8 (Liên Xô); BAe EAP (Anh).
.

Không có nhận xét nào: