Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Lockheed Martin X-35 JSF

X-35 JSF
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Lockheed Martin Aeronautics (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 15,37 m
Sải cánh : 10,65 m
Cao : 5,28 m
Trọng lượng không tải : 11.793 kg
Tối đa khi cất cánh : 27.220 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Pratt & Whitney F135 với sức đẩy 19.350 kg, có khả năng tái khai hỏa.
Tốc độ : 2.065 km/giờ
Cao độ : 18.288 m
Tầm hoạt động : 2.220 km
Hỏa lực : Đại bác 20mm M61A2; 02 bom 450kg, 02 tên lửa không-đối-không AIM-120C AMRAAM.
Bay lần đầu : 24/10/2000
Trị giá : 28-38 triệu USD (1994)
Số lượng sản xuất : 02 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Grumman X-29 FSW, Rockwell-MBB X-31 EFM, Boeing X-32 JSF (Mỹ); Yakovlev Yak-141 Freestyle (Liên Xô).
.

Không có nhận xét nào: