Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

OV-101 Enterprise

Enterprise
TÀU CON THOI
NASA - National Aeronautics and Space Administration (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 37,18 m
Sải cánh : 23,77 m
Cao : 17,37 m
Trọng lượng không tải : 68.027 kg
Động cơ : Không (chỉ có mô hình động cơ).
Tốc độ : 253 km/giờ (bay lượn tự do sau khi tách ra vận tải cơ Boeing 747).
Cao độ : () m
Bay lần đầu : 15/02/1977 (taxi test).
Số lần bay vào không gian : 0
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : NPO Energia Buran (Liên Xô).
Sự kiện :
- Enterprise là tàu con thoi đầu tiên được Mỹ chế tạo.
- Tàu con thoi Enterprise chưa một lần bay vào không gian, chỉ dùng để huấn luyện.
.

Không có nhận xét nào: