Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Bell YFM-1 Airacuda


YFM-1 Airacuda
CHIẾN ĐẤU CƠ ĐÁNH CHẶN
Bell Aircraft Corp. (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 05
Dài : 16,37 m
Sải cánh : 21,29 m
Cao : 4,14 m
Trọng lượng không tải : 6.067 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.862 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Allison V-1710-41 có sức đẩy 1.150 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 446 km/giờ
Cao độ : 9.300 m
Tầm hoạt động : 4.184 km
Hỏa lực : 02 đại bác 37mm; 02 đại liên 50 (12,7mm); 02 đại liên 30 (7,62mm); 02 bom 146kg.
Bay lần đầu : 28/9/1939
Trị giá : 219.000 USD
Số lượng sản xuất : 13 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Vickers 432 (Anh); Fokker T.V (Hà Lan).
.

Không có nhận xét nào: