Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Douglas X-3 Stiletto

X-3 Stiletto
PHI CƠ THỬ NGHIỆM
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 20,3 m
Sải cánh : 6,9 m
Cao : 3,8 m
Trọng lượng không tải : 7.310 kg
Tối đa khi cất cánh : 10.810 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Westinghouse J34 với sức đẩy 2.182 kg mỗi cái, có khả năng tái khai hỏa.
Tốc độ : 1.125 km/giờ
Cao độ : 11.600 m
Tầm hoạt động : 800 km
Bay lần đầu : 15/10/1952
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : de Havilland DH-108 Swallow (Anh).
.

Không có nhận xét nào: