Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Boeing XB-39 Superfortress

XB-39  Superfortress
OANH TẠC CƠ THỬ NGHIỆM
Boeing (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 10
Dài : 30,18 m
Sải cánh : 43,05 m
Cao : 8,46 m
Trọng lượng không tải : 33.800 kg
Tối đa khi cất cánh : 60.560 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt Allison V-3420-11 có sức đẩy 2.100 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 648 km/giờ
Cao độ : 11.000 m
Tầm hoạt động : 10.000 km
Hỏa lực : 10 đại liên 50 (12,7mm) Brownibg M2; 01 đại bác 20mm M2 ở đuôi; 9.000 kg bom.
Bay lần đầu : 1944
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Boeing B-50 Superfortress (Mỹ).
.
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- nationalmuseum.af.mil
- aeroweb.org
- flickr.com
- crimso.msk.ru


Không có nhận xét nào: