Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

X

- Xian H-6
- Xian JH-7 Flounder / FBC-1 Flying Leopard
- Xian MA-60 / Y-7
- Xian Y-20 Ark

.

Không có nhận xét nào: