Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Fiat G-59


G-59
PHI CƠ HUẤN LUYỆN-CHIẾN ĐẤU
Fiat (Ý)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 1-2
Dài : 9,47 m
Sải cánh : 11,58 m
Cao : 3,68 m
Trọng lượng không tải : 2.782 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.460 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Rolls-Royce Merlin 500/20 có sức đẩy 1.440 ngựa.
Tốc độ : 593 km/giờ
Cao độ : 11.550 m
Tầm hoạt động : 1.420 km
Hỏa lực : 04 đại bác Hispano 20mm.
Bay lần đầu : 1948
Số lượng sản xuất : 85
Quốc gia sử dụng : Ý, Syria, Argentina.
Phi cơ so sánh : Fiat G-46 (Ý).
.


Xem clip về Fiat G-59
NGUỒN :
- it.wikipedia.org
- airwar.ru
- airliners.net
- jetphotos.net
- flickr.com
- 1000aircraftphotos.com
- edcoatescollection.com
- wsregiaavions.com
- sandersaircraft.com
- wp.scn.ru
- youtube.com

Không có nhận xét nào: