Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Bell L-39


L-39
PHI CƠ THỬ NGHIỆM CÁNH XUÔI
Bell Aircraft Corp. (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,96 m
Sải cánh : 11,20 m (xuôi 35 độ)
Cao : 3,21 m
Trọng lượng không tải : 2.420 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.460 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Allison V-1710-93 có sức đẩy 1.325 ngựa.
Tốc độ : 565 km/giờ
Cao độ : 7.900 m
Tầm hoạt động : 550 km
Bay lần đầu : 23/4/1946
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Bell X-2 Starbuster (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: