Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

AASI Jetcruzer


Jetcruzer
VẬN TẢI THƯƠNG MẠI
AASI-Advanced Aerodynamics and Structures Inc (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 05 HK
Dài : 10,50 m
Sải cánh : 12,85 m
Cao : 3,40 m
Trọng lượng không tải : 1.436 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.495 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt turbo Pratt & Whitney Canada PT6A-66A có sức đẩy 1.572 ngựa.
Tốc độ : 576 km/giờ
Cao độ : 9.144 m
Tầm hoạt động : 2.574 km
Bay lần đầu : 11/01/1989
Trị giá : 1.495.000 USD (2001)
Số lượng sản xuất : 04 và 197 đã đặt hàng (11/2001).
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Beech 2000 Starship, OMAC Laser 300 (Mỹ).
.Không có nhận xét nào: