Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Fairchild FC-1/FC-2


FC-1 / FC-2
VẬN TẢI DÂN SỰ ĐA DỤNG
Fairchild (Mỹ)
______________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 04 HK hoặc 372 kg hàng hóa.
Dài : 9,45 m
Sải cánh : 13,41 m
Cao : 2,74 m
Trọng lượng không tải : 980 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.633 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Wright J-5 có sức đẩy 200 ngựa.
Tốc độ : 196 km/giờ
Cao độ : 3.500 m
Tầm hoạt động : 1.127 km
Bay lần đầu : 14/6/1926
Số lượng sản xuất : Khoảng 180 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Canada, Chile, Mỹ.
Phi cơ so sánh : Fairchild 71 (Mỹ).
.Không có nhận xét nào: