Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Trực thăng TRUNG QUỐC

Harbin Z-5 (1958)


Harbin Z-9 Haitun (1981)Changhe Z-11 (1994)


 
CAIC Wuzhuang Zhisheng WZ-10 (2003)

Trực thăng UKRAINE

Aerokopter ZA-6 / AK1-3 Sanka (1999)

Trực thăng ÁO

Doblhoff WNF-342 (1943)

Trực thăng ẤN ĐỘ
HAL ALH-Dhruv (1992)

VẬN TẢI CƠ - Transport


PERU-Peru [1]
ÁO-Austria [1]
COLOMBIA - Colombia [1]

NEW ZEALAND - New Zealand [2]
ĐỨC - Germany [46]ĐAN MẠCH - Denmark [1]
Ý - Italy [16]ÚC - Australia [5]UKRAINE - Ukraine [6]
TÂY BAN NHA - Spain [5]TRUNG QUỐC - China [6]TIỆP KHẮC - Czechslovakia [9]THỤY ĐIỂN - Sweden [3]THỤY SĨ - Switzerland [3]PHÁP - France [36]NHẬT - Japan [11]MỸ - United States [138]


LIÊN XÔ-NGA - U.S.S.R-Russia [59]
ISRAEL - Israel [2]
HỢP TÁC - Cooperation [17]


HÀ LAN - Netherland [9]CANADA - Canada [13]


BRAZIL - Brazil [8]
BA LAN - Poland [5]ARGENTINA - Argentina [3]ANH - United Kingdom [59]
ẤN ĐỘ - India [1]
NAM PHI - South Africa [1]

Vận tải cơ ARGENTINAFMA IA-50 Guarani II (1963)
DINFIA IA-35 Huanquero (1953)DINFIA IA-46 Ranquel (1957)

Vận tải cơ ISRAEL


IAI Westwind (1963) IAI Avara (1969)

Vận tải cơ THỤY SĨ

Pilatus SB-2 Pelican (1944)
Pilatus PC-12 (1991)
Pilatus PC-6 Porter (1959)

Vận tải cơ THỤY ĐIỂN


SAAB 90 Scandia (1946)
SAAB 340 (1983)


 
SAAB 2000 (1992)

Vận tải cơ TÂY BAN NHA

CASA C-202 Halcón (1953)

CASA C-201 Alcotán (1949)


CASA C-212 Aviocar (1971)
EADS-CASA C-295 (1998)CASA C-207 Azor (1955)